Valtatien 10 parantaminen

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Liedon kunnalle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § mukaista käsitte­lyä varten tiesuunnitelman

Valtatien 10 parantaminen rakentamalla kanavoitu liittymä ltä-Nuolemon asemakaava-alueelle Ruohomäentie-nimisen kadun rakentamiseksi, Lieto. (Vt 10 (Hämeentie) liikennejärjestelyt Ruohomäentien katuliittymässä)

Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Liedon kunnalle ELY- keskukselle osoitettuna ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Tiesuunnitelma on nähtävillä 30 päivää 20.9. – 20.10.2018

Liedon kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kirkkotie 13, 21420 Lieto

(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund puh. 029 502 2782.

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi