Varsinais-Suomen Ely-keskuksen kuulutus melupäätöksestä, Turun Urheiluautoilijat ry

Asia           Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukainen päätös melua ja tärinää  aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 25.8.2020 ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on VARELY/3848/2020.

Päätös koskee Turun Urheiluautoilijat ry:n järjestämää Auran, Liedon ja Paimion alueilla 12.9.2020 ajettavaa Länsirannikon rallia.

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.8.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 1.9.2020.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 25.8.–1.10.2020 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset ja ilmoitukset

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 1.10.2020.

Lisätietoja

tarkastaja Marja-Riitta Koivisto, p. 0295 022 881 sähköposti: marja-riitta.koivisto@ely-keskus.fi

Linkit

Kuulutus melupäätöksestä, Turun Urheiluautoilijat ry, Länsirannikon ralli 12.9.2020, Aura, Lieto, Paimio (nähtävillä 25.8.-1.10.2020)

Päätös meluilmoituksesta, Turun Urheiluautoilijat ry, Länsirannikon ralli 12.9.2020, Aura, Lieto, Paimio