Varsinais-Suomen luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaihe

Varsinais-Suomen maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.3.2018 asettaa luonnonarvojen ja -varojen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville (MRL 62 §).

Kaavan valmisteluaineisto on nähtävillä 26.3. - 27.4.2018 välisenä aikana Varsinais-Suomen kuntien virastoissa ja Varsinais-Suomen liitossa sekä liiton internet-sivuilla.

Kuntien jäsenillä ja osallisilla on nähtävänäolloaikana mahdollisuus lausua mielipiteensä kaavan valmisteluvaiheesta. Mielipiteet tulee toimittaa 27.4.2018 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@varsinais-suomi.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen liitto PL 273 20101 Turku.

Kaavatyöthön liittyen järjestetään vuorovaikutustilaisuuksia nähtävillä olon jälkeen 15.5., 22.5., 5.6., 7.6. ja 13.6. Turussa. Lisätietoa tilaisuuksista Varsinais-Suomen liiton internet-sivuilla.

http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-ja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/luonnonarvojen-ja-varojen-vaihemaakuntakaava