Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava

VARSINAIS-SUOMEN TAAJAMIEN MAANKÄYTÖN,
PALVELUIDEN JA LIIKENTEEN VAIHEMAAKUNTAKAAVA


Varsinais-Suomen liiton maakuntavaltuusto hyväksyi
kokouksessaan 11.6.2018 taajamien maankäytön, palveluiden
ja liikenteen vaihemaakuntakaavan ja maakuntahallitus on
päätöksellään 27.8.2018 maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n
mukaisesti määrännyt kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se
on saanut lainvoiman. Vaihemaakuntakaava kumoaa voimassa olevista
maakuntakaavoista merkinnät, jotka on kuvattu kaava-asiakirjoissa.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen päätökset sekä kaavamateriaalit
ovat nähtävissä Varsinais-Suomen liiton virastossa, os. Ratapihankatu
36, Turku, 28.9.–29.10.2018 välisenä aikana viraston aukioloaikojen
mukaisesti sekä Varsinais-Suomen kunnissa sekä Liedon kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kirkkotie 13, Lieto.

Kaavakartta määräyksineen on lähetetty alueen kuntiin ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:nmukaisille tahoille.

Lisätietoja antavat:
suunnittelujohtaja Heikki Saarento, puh. 040 720 3056
maakunta-arkkitehti Kaisa Äijö, puh. 044 030 4071
erikoissuunnittelija Mari Sinn, puh. 045 807 8969
 

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO