Vesilain mukainen päätös

ILMOITUS

Vesilain mukainen päätös

Hakija      Littoistenjärven säännöstely-yhtiö

Dnro        ESAVI/21502/2019

Päätösnro   36/2020

Asia         Littoistenjärven pintavedenottamon suoja-alueen rauettaminen, Lieto ja Kaarina

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.2.–16.3.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 0295 016 000

fax 029 5016661

kirjaamo.etela@avi.fi

www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka

Birger Jaarlin katu 15

PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka

Ratapihantie 9

PL 110, 00521 Helsinki