Voimaantulokuulutuksia

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 22.11.2018 kokouksessaan seuraavat asemakaavamuutokset:

§149 Masankujan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 32282 ja 32283 sekä virkistys- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 32282 ja 32283 sekä virkistys- ja katualuetta.

§150 Retunpuiston asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 55005 ja 55007 sekä virkistys- ja katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 55007 ja katualuetta.

Kaavamuutokset tulivat lainvoimaisiksi 3.1.2019.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 8. tammikuuta 2019
 

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA