Voimaantulokuulutus

VOIMAANTULOKUULUTUS

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi §136/8.11.2017 Kukonaskeleen alueen asemakaavan muutoksen.

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 42059 (osa), 42063 ja 42064 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 42059 (osa), 42063 ja 42064 sekä katualuetta.

Kaavamuutos tuli lainvoimaiseksi 18.12.2017.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 21.12.2017
 

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA