Voimaantulokuulutus

Kaavoitus- ja rakennuslautakunta hyväksyi 18.4.2018 kokouksessaan seuraavat asemakaavamuutokset:

60§ Mursketien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu katu-, virkistys- ja erityisaluetta. Asemakaavan muutos liittyy Turun kehätien kehittämiseen.

61§ Tuohitien asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 203, 206, 207, 212 ja 213 sekä katu- ja virkistysaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelit 70203, 70206, 70207, 70212, 70213 ja 70224 sekä katu- ja virkistysaluetta. Kaavan päätarkoitus on puuttuvan kevyen liikenteen väylän tekemistä varten leventää katualuetta ja samalla suurentaa ohjeellisia pientalotontteja.

Kaavamuutokset tulivat lainvoimaiseksi 29.5.2018.

Kaavamuutos tulee voimaan tämän kuulutuksen päivämäärällä.

Liedossa 7. kesäkuuta 2018
 

LIEDON KAAVOITUS- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA