Ympäristölupahakemus kuulutus Kiinteistö 838-402-4-20

KUULUTUS YSL 89 §:N MUKAISEN YMPÄRISTÖLUPA-ASIAN VIREILLÄOLOSTA

Luvan hakija:

Kiinteistö 838-402-4-20, Lieto

Toiminta, jolle lupa haetaan:

Haetaan lupaa luvan muuttamiseen.

Haetaan lupaa olemassa olevan eläinsuojan laajentamiseen.

Toiminnan sijoittamispaikka:

Lieto, Horristen kylä, Tarvasjoki.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset on osoitettava Liedon ympäristöpäällikölle ja toimitettava kirjallisena 7.12.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristösuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Hakemusasiakirjat, joissa selvitetään mm. toiminnan todennäköisiä vaikutuksia ympäristöön, ovat nähtävillä 7.12.2018 klo 15.00 asti Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, LIETO.

Lisätietoja asiasta antaa:

Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa  6. marraskuuta 2018

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU