Ympäristölupahakemus kuulutus Maanrakennusliike Vähätalo Oy

KUULUTUS YSL 27 §:N MUKAISEN YMPÄRISTÖLUPA-ASIAN VIREILLÄOLOSTA

Luvan hakija:

Maanrakennusliike Vähätalo Oy, Autoilijantie 2, 21360 Lieto as.

Toiminta, jolle lupa haetaan:

Kalliolouheen murskaus.

Toiminnan sijoittamispaikka:

Osoite: Autoilijantie 2, 21360 Lieto as.

Kiinteistötunnus: 423-422-2-83

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset on osoitettava Liedon ympäristöpäällikölle ja toimitettava kirjallisena 14.02.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristösuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Hakemusasiakirjat, joissa selvitetään mm. toiminnan todennäköisiä vaikutuksia ympäristöön, ovat nähtävillä 14.02.2020  klo 15.00 asti Liedon kunnan kaavoitus ja tekniset palvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, LIETO.

Lisätietoja asiasta antaa:

Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa  7. tammikuuta 2020 

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU