Ympäristölupahakemus kuulutus: Virjonen Oy

3.11.2017 klo 12.30 

KUULUTUS YSL 27 §:N MUKAISEN YMPÄRISTÖLUPA-ASIAN VIREILLÄOLOSTA

Luvan hakija:
Virjonen Oy, Pronssikuja 3, 21420 Lieto

Toiminta, jolle lupa haetaan:
Irrotettavan louheen murskaus, muualta tuotavan kiviaineksen murskaus, siirrettävä kivenmurskaamo.
Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Toiminnan sijoittamispaikka:
Lieto, Tuulissuo (Littoinen).
Pohjois-Tuulissuon laajennus ja Pohjois-Tuulissuon muutos asemakaava–alue, korttelit 54187 -54193.

Muistutuksia hakemuksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua lupa-asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset on osoitettava Liedon ympäristöpäällikölle ja toimitettava kirjallisena 4.12.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristösuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi.

Hakemusasiakirjat, joissa selvitetään mm. toiminnan todennäköisiä vaikutuksia ympäristöön, ovat nähtävillä 4.12.2017 klo 15.00 asti Liedon kunnan tekniset ja ympäristöpalvelut/ ympäristönsuojelu, Kirkkotie 13, LIETO.

Lisätietoja asiasta antaa:
Ympäristöpäällikkö Päivi Paavilainen, puh. 040 182 5356

Liedossa 3. marraskuuta 2017

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖNSUOJELU

Viimeisimmät merkinnät

Tagit

Liedon kunta, Kirkkotie 13, 21420 Lieto, PL 24, 21421 Lieto, +358 2 4873 300, kirjaamo(a)lieto.fi