Ympäristölupapäätös julkipano Maanrakennusliike Vähätalo Oy

JULKIPANOILMOITUS: YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS (YSL 27 §)

Hakijan nimi: Maanrakennusliike Vähätalo Oy, Lieto

Toimenpide:

Päätös ympäristönsuojelulain 39 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta irrotettavan louheen murskaukseen, muualta tuotavan kiviaineksen murskaukseen ja siirrettävään kivenmurskaamoon.

Toiminnan aloittaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Laitoksen/toiminnan kohde: kiinteistöllä 423-422-2-83, osoitteessa Autoilijantie 2, 21360 Lieto as.

Ympäristöpäällikön päätös: 2/2020 §, 16.3.2020pdf2/2020, 16.3.2020

Päätöksen antopäivä on 17.3.2020, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 16.4.2020

Muutoksenhaku: Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on valittajan toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta Vaasan hallinto-oikeuteen, osoite PL 204, 65101 Vaasa.

Valitusoikeus, valituskirjelmän sisältö ja liitteet yms. seikat käyvät tarkemmin ilmi päätöksessä olevasta valitusosoituksesta.

Lisätietoja päätöksestä saa: Liedon kunnan ympäristönsuojelutoimi, Kirkkotie 13, 21420 Lieto.

Liedossa 16.3.2020

LIEDON KUNTA

YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ