Ympäristönsuojelulain mukainen päätös Bewi Insulation Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 7.5.2018 antamallaan päätöksellä nro 67/2018/1 muuttanut hakijan voimassa olevan ympäristöluvan (nro 1 YLO, dnro LOS 2005-Y-864-111) lupamääräyksen 1.

Hakija

Bewi lnsulation Oy

Asia

EPS-eristeitä valmistavan laitoksen ympäristöluvan muuttaminen, Lieto

Sijainti

Liedon Kunnassa Tyllin teollisuusalueella kiinteistöllä 838-417-3-14, osoitteessa Yritystie 7, 21450 Tarvasjoki.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 7.5. - 6.6.2018 Liedon kunnanviras­tossa (Kirkkotie 13). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 6.6.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muu­toksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Maria Kukonlehto, puh. 0295 016 214

sähköpostiosoite: maria.kukonlehto@avi.fi

Ympäristöneuvos Kari Pirkanniemi, puh. 0295 016 425

sähköpostiosoite: kari.pirkanniemi@avi.fi