Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Rudus Oy

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 28.6.2018 antamallaan päätöksellä nro 120/2018/1 myöntänyt hakijalle ympäristöluvan ja toiminnan aloit- tamisluvan.

Hakija

Rudus Oy

Asia

Betonitehtaan ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Kaarina

Sijainti

Kaarinan kaupungissa Mullimetsän tuotantoalueella, kiinteistö Poikoja 202-468-6-2, osoitteessa Ohikulkutie 577, Littoinen.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 28.6. – 30.7.2018 Kaarinan kaupungin palvelupiste Fiskarissa, Kaarina-talo (Lautakunnankatu 1) ja Liedon kunnan kirjastossa (Kirkkotie 13). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 30.7.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muu- toksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antaa

Ympäristöneuvos Marja-Terttu Parsama, puh. 0295 016 422 sähköposti: marja-terttu.parsama@avi.fi

pdf Päätöksen asiakirjat