Ympäristönsuojelulain mukainen päätös eläinsuojan ympäristöluvan rauettamiseksi

Aluehallintovirasto Etelä-Suomi

Päätös nro 145/2019

Dnro ESAVI/1608/2019

8.4.2019

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 10.4.2019 antamallaan päätöksellä nro 146/2019 rauettanut ympäristöluvan.

Hakija

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Aloite eläinsuojan ympäristöluvan rauettamiseksi, Lieto

Sijainti

Rauhalantie 46, Lieto

Päätös on nähtävillä sähköisesti valitusaikana 10.4.–10.5.2019 Liedon kunnanvirastossa (Kirkkotie 13). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/Lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 10.5.2019.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Tiina Riikkilä, puh. 0295 016 428

Ympäristöneuvos Arja Johansson, puh. 0295 016 407 sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi

puh. 0295 016 000 fax 03 570 8002 kirjaamo.etela@avi.fi www.avi.fi/etela

Hämeenlinnan päätoimipaikka

Birger Jaarlin katu 15

PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka

Ratapihantie 9

PL 110, 00521 Helsinki