Kuntalaisaloite

Kuntalain 28 §:n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Aloitteen voit tehdä eri tavoin:

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä palvelussa mukana oleville kunnille, myös Liedon kunnalle, kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita.

Kuntalaisaloite

Voit lähettää vapaamuotoisen aloitteen postitse osoitteella Liedon kunta / Kirjaamo, PL 24, 21421 Lieto tai toimittaa sen kunnantalon palvelupisteeseen, os. Kirkkotie 13.

Aloitelomake internetissä

Kuntalaisen aloite on mahdollista tehdä myös Liedon kunnan www-sivulla sähköisesti.

Aloitelomake