Meluilmoitus Kuulutus Haukantupa Oy

KUULUTUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVAA TOIMINTAA KOSKEVAN ILMOITUKSEN ( YSL 118 §) VIREILLÄOLOSTA

Ilmoituksen tekijä:
Haukantupa Oy, Haukka, 21195, Velkua.

Toiminnan laatu ja ajankohta:
Ulkoilmakonsertti Hyvättyläntie 4:n kauppapihan parkkialueella,
pe 11.8.2017 klo 18:00 - 24:00, la 12.8.2017 klo 15:00 - 24:00
ja su 13.8.2017 Liedon kunnan järjestämä perhepäivä klo 12:00 - 16:00.

Toiminnan sijainti:
Hyvättyläntie 4, 21420 Lieto.

Meluilmoitus on nähtävänä virka-aikana 15.6. - 30.6.2017 välisenä aikana Liedon kunnantalolla ympäristönsuojelutoimessa, osoitteessa Kirkkotie 13, Lieto.

Muistutuksia ilmoituksen johdosta voivat tehdä ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä ilmoituksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisena 30.6.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Liedon kunta, ympäristönsuojelu, PL 24, 21421 LIETO tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@lieto.fi .

Lisätietoja asiasta antaa:
Vs. ympäristöpäällikkö Pirjo Siik, p. 050 3072 915

Liedossa 15. kesäkuuta 2017

LIEDON KUNTA
YMPÄRISTÖPÄÄLLIKKÖ