Siivetien jatko/kunnallistekniset suunnitelmat

Kunnallisteknisten suunnitelmien nähtävänäolo

Liedon kunnan tekninen lautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 5.2.2019 seuraavat suunnitelmaehdotukset:

Siiventien jatko/kunnallistekniset suunnitelmat (17 §)

Kyseiset suunnitelmaehdotukset asetetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti nähtäville 8.-21.2.2019 väliseksi ajaksi. Suunnitelmat ovat nähtävänä Liedon kunnan Internetsivuilla sekä Liedon kunnantalolla, 3. kerroskaavoitus ja tekniset palvelut.

Mahdolliset muistutukset suunnitelmaehdotuksista on toimitettava osoitteella: Liedon kunta, tekninen lautakunta, PL 24, 21421  LIETO tai kirjaamo@lieto.fi ennen nähtävänäolon päättymistä eli 21.2.2019 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja suunnitelmista antaa: kunnallistekniikkapäällikkö Henna Paajanen, puh. 050-407 7275