Talous

Liedon kunnan taloudellinen tilanne on viimeisten vuosien aikana säilynyt kohtuullisen hyvänä vuosikatteella mitattuna. Vuoden 2016 tilinpäätös kääntyi ylijäämäiseksi verotulojen ennakoitua suuremman kertymän, maltillisen menokehityksen ja kilpailukykysopimuksen vaikutuksen johdosta.  Vaikutusta oli myös yhdistymisavustuksella, jota maksetaan vuosittain 699 t euroa vielä vuosina 2016 ja 2017. Valtionosuuden vähenemisestä saatavaa harkinnanvaraista korvausta maksetaan 553 t euroa/vuosi vuosina 2015 – 2019.

Taloudellisen toimeliaisuuden lisääntymisen erityisesti Turun seudulla voidaan olettaa vaikuttavan kunnan verotuloja lisääväksi. Myös tonttikaupan vilkastuminen lisää kunnalle tulevia tuottoja.

Vuoden 2016 lopussa Liedon kokonaisvelka oli 53,69 milj. euroa. Asukasta (19.399) kohden velan määrä oli noin 2767 euroa. Kokonaisvelka nousee mittavista investoinneista johtuen vuoden 2017 aikana 67,4 milj. euroon. Tämä tekee talousarviossa arvioidun asukasluvun (19.510) mukaan noin 3454 euroa asukasta kohden.

Vuodelle 2017 talousarvio ei sisällä oletuksia kuntien tehtävien muutoksista, palvelujen mitoitusperusteista tai muista hallituksen tekemistä hallitusohjelmalinjauksista, eikä myöskään sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista. Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018 – 2020 valmistelussa vaikutukset tulevat harkittaviksi, mikäli uudistusta koskeva lakipaketti valmistuu ilmoitetussa aikataulussa. Mikäli lainsäädäntömuutokset etenevät päätöksiksi ja tulevat sovellettaviksi jo talousarviovuonna, tehdään näiden muutosten osalta vuoden aikana omat päätöksensä.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kunnan taloudelliseen asemaan ovat VM:n julkaiseman rahoituslaskurin mukaan kohtuullisia. Rahoitusmalli on kuitenkin rakennettu siten, että kunnan sote-menojen kasvaessa 2017 - 2018 enemmän kuin tulojen, osa menojen kasvusta jää kunnan rahoitettavaksi uudistuksen jälkeenkin valtionosuuksien vähennyksen muodossa. Tämän vuoksi sote-menojen pitäminen maltillisella tasolla on erittäin tärkeää.