Liedon kunnanhallituksen ehdotus vuoden 2017 talousarvioksi

Julkaistu 9.11.2016 klo 23.00
Liedon kunnanhallitus on kokouksessaan 7.11.2016 hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja taloussuunnitelman vuosille 2017 – 2019. Talousarvioesitys ei sisällä veroprosentin korotusta (poikkeuksena vakinaisen asunnon vähäinen kiinteistöveron tarkistus 0,40-0,41). Liedon kunnanvaltuusto käsittelee vuoden 2017 talousarviota ja taloussuunnitelmaa kokouksessaan 14.11.2016.

Vuoden 2017 talousarvion valmistelua ovat leimanneet epävarmat talousnäkymät sekä maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistukseen liittyvät muutosodotukset. Laskevat verotulot ja vähenevät valtionosuudet ovat luoneet haastavat kehykset Liedonkin kuntataloudelle ja lähivuosien toiminnan suunnittelulle

Talousarvioesitys vuodelle on 1,32 M € alijäämäinen. Kunnan ulkoiset toimintakulut ovat 112,2 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen osuus on 53,6 milj. euroa. Kunnan vuosikate ei riitä täysimääräisesti kattamaan poistoja. Kunnan taseessa on kertynyttä (31.12.2015) ylijäämää 5,2 M€.

Talousarvioesitys turvaa peruspalvelut ja tukee elinkeino-ohjelman toteuttamista

Kunnanhallituksen talousarvioesitys vuodelle 2017 turvaa kuntalaisille hyvät peruspalvelut ja varmistaa edellytykset kuntastrategian asettamien tavoitteiden toteuttamiselle. Liedon kunnan elinkeino-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen tukee Liedon asemaa Suomen parasta elinkeinopolitiikkaa harjoittavana kuntana sekä huolehtii kunnan elinkeino-ohjelman painopisteiden toteuttamisesta.

Liedon kunta investoi koulutukseen, kulttuuriin ja kuntalaisten viihtyvyyteen

Kunnan investoinnit talousarviovuodella ja suunnittelukaudella nousevat suunnitelmallisesti siten, että vuonna 2017 yhteenlasketut investointimenot ovat noin 19,6 miljoonaa euroa ja lainakanta vuoden lopussa noin 67,4 miljoonaa euroa. Tällöin lainaa on arviolta 3200 euroa per asukas. Talorakennuksen investointien määrä on noin 10 miljoonaa euroa. Merkittäviä investointikohteita ovat muiden muassa syksyllä 2017 valmistuva Taatilan koulu, Kisakallion koulukiinteistön laajennus ja muutos päiväkodiksi, kirjaston laajennus, Tarvasjoen liikuntahallin saneeraus sekä useat tiestöön, puistoihin ja liikuntapaikkoihin kohdennetut hankkeet ja perusparannustoimet. Aluepelastuslaitoksen käyttöön suunniteltu Tarvasjoen uusi paloasema ja Liedon uusi toimintakeskus toteutetaan leasingrahoituksella. Talousarvioesitys sisältää myös avustuksen Littoistenjärven kemikaalikunnostuksen toteuttamiseksi.

Talousarvioesitys ja myöhemmin laadittavat käyttösuunnitelmat sisältävät useita kunnan työntekijöiden työolosuhteita parantavia hankkeita ja investointeja.

Tulevaisuuteen kunta varautuu aktiivisella maanhankinnalla ja kaavoituksella huolehtien hyvästä ja monipuolisesta tonttivarannosta sekä laajenevan asumisen että kehittyvän elinkeinoelämän tarpeisiin.

Lisätietoja:
kunnanjohtaja Esko Poikela, puh 050 5540 832
toimialajohtaja Rauno Peltola, puh 050 3755