Toiminnan ja talouden raportteja

Lautakunnat laativat kunnanhallitukselle osavuosikatsauksen ja raportin koko vuoden toiminnasta.

Osavuosikatsauksessa selvitetään toimielinkohtaisesti tavoitteiden toteutuminen ja näkymät vuoden aikana. Katsaus sisältää myös talouden toteuman ja arvion kehityksestä.

Valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat seuraavat talouden toteumaa kuukausittain kokousten yhteydessä. Talousarvioon verrattuna poikkeavaan kehitykseen tulee reagoida välittömästi talouden tai toiminnan sopeutustoimin tai anomalla lisämäärärahaa valtuustolta. Ensisijaisesti mahdollinen menojen ylitys on katettava toimialueen talousarviomäärärahojen puitteissa.

pdf Kooste osavuosiraporteista 1-6 / 2017

pdf Kooste osavuosiraporteista 1-12 / 2017