Kotiäänestys

Kotiäänestys kevään 2019 vaaleissa

Kotiäänestys järjestetään äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana klo 9-20.

Kotiäänestykseen on oikeutettu  henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään

europarlamenttivaalit: tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.