Kotiäänestys presidentinvaaleissa 2018

Kotiäänestys äänestäjälle erikseen ilmoitettuna aikana klo 9-20

Kotiäänestykseen oikeutettu on henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakko-äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kotiäänestystä koskeva sääntely on muutettu (laki 431/2010 vaalilain muuttamisesta) siten, että kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse kunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään

tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema               henkilö.