Valtatien 10 parantaminen Satteenmäki

KUULUTUS

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Liedon kunnalle lain liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § mukaista käsitte­lyä varten tiesuunnitelman

Valtatie 10 parantaminen Satteenmäen kohdalla rakentamalla kevyen liikenteen alikulkukäytävä, Lieto.

Tiesuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava Liedon kunnalle ELY-keskukselle osoitettuna ennen nähtävillä oloajan päättymistä.

Tiesuunnitelma on nähtävillä 30 päivää 5.10.– 4.11.2018

Liedon kunnan yhteispalvelupisteessä osoitteessa Kirkkotie 13, 21420 Lieto

(Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Timo Bäcklund puh. 029 502 2782.

www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi