Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, RM-Säteri Oy

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 16.11.2018 antamallaan päätöksellä nro 238/2018/1 tarkistanut hakijan eläinsuojan ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta.

Hakija  
RM-Säteri Oy

Asia

Broilerikasvattamon ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT- päätelmien vuoksi, Lieto

Sijainti

Liedon kunnassa kiinteistöllä Säteri 838-414-2-8 osoitteessa Alikulmantie 449, Lieto.

Päätös on nähtävillä valitusaikana 16.11. – 17.12.2018 Liedon kunnan yhteispalvelupisteessä (Kirkkotie 13). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa  www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.  Valitusaika päättyy 17.12.2018.

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL  204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muu- toksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto  myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja asiasta antavat

Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443  sähköposti: seija.virolainen@avi.fi

Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421 
sähköposti: tero.makinen@avi.fi

Hämeenlinnan päätoimipaikka  Birger Jaarlin katu 15

PL 150, 13101 Hämeenlinna

Helsingin toimipaikka  Ratapihantie 9

PL 110, 00521 Helsinki

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, YMPÄRISTÖLUPAVASTUUALUE │ ymparistoluvat.etela@avi.fi  puh. 0295 016 000

fax 03 570 8002

kirjaamo.etela@avi.fi

www.avi.fi/etela