Ajankohtaista

Lieto-opiston ja Kaarinan kansalaisopiston
harmonikkaopiskelijoiden yhteinen opiskelijakonsertti on
su 11.2. klo 15.00 opistotalon salissa, Kirkkotie 11.
Konsertin jälkeen on opistolaisyhdistyksen järjestämä kahvitarjoilu.

---------------------------------------------------

Kuntaliitto on julkaissut ARTTU2-tutkimusohjelmansa uusimman, keväällä 2017 toteutetun kyselyn tulokset. Kyselyssä selvitetään kuntalaisten käyttämiä palveluita sekä hoitoa ja saavutettavuutta.

Palvelutyytyväisyysvertailun kärkipäähän sijoittuvat samat kunnalliset palvelut kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2015 eli kirjastopalvelut, jätehuolto, äitiys- ja lastenneuvola, kansalais- ja työväenopisto sekä liikuntapalvelut.

79 % kansalais- ja työväenopistopalveluita käyttäneistä vastaajista pitää paikallista kansalaisopistoaan hyvin hoidettuna.  Kansalais- ja työväenopistot sijoittuvat myös kymmenen kärkeen kuntalaisten arvioidessa palveluiden saavutettavuutta. 75 % opistopalveluita käyttäneistä koki kansalais- tai työväenopiston olevan hyvin saavutettavissa.

Lisätiedot: http://kansalaisopistojenliitto.fi/blog/arttu2-kuntalaiset-tyytyvaisia-kansalais-ja-tyovaenopistoihin