Kuvataiteen perusopetus

I TUUBI punainen.jpg
 

KUVATAITEEN PERUSOPETUS

Kuvataidekoulu aloittaa syksyn uudella opetussuunnitelmalla, joka perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2017.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.
 

DSC_0755.JPG

Opiskelussa korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista, sekä harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista.

Työkausi 2019-2020

110321 Kuvataiteen perusopetus, uudet opiskelijat 7-10 v.
Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11 
ti 16.00- 17.30
10.9.–3.12.2019, 7.1.–7.4.2020
Jaana Aarikka ● 52 t ● Kurssimaksu 150,00 €
Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää perusopetuksen taidekasvatusta ja luoda edellytyksiä hankkiutua taiteen ammatillisiin opintoihin. Opetus on tavoitteellista taidekasvatusta, joka on suunnattu lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteet perustuvat kuvataiteen valtakunnallisten opetussuunnitelmien yleisen oppimäärän perusteisiin, joita sovelletaan paikallisolosuhteissa. Opetus on kaikissa toteutumismuodoissaan maksullista. Vapaaehtoisuus ja maksullisuus erottavat sen varsinaisesta perusopetuksesta. Tavoitetasoltaan ja taideaineiden valikoimiltaan taiteen perusopetus on peruskouluopetusta vaativampaa ja monipuolisempaa.

Teemaopinnot:

Kuvataiteen teemaopintojen (entiset työpajaopinnot) tarkoituksena on opiskelijan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen, sekä tietojen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen.

Uudet opiskelijat voivat osallistua teemaopintoihin opintokokonaisuuksien
1-4 suorittamisen jälkeen. Kauemmin opiskelleet pääsevät teemaopintoihin noin 13 vuoden ikäisinä. Perusopetusryhmien opiskelijoille teemaopinnot sisältyvät taiteen perusopetuksen maksuun.

Teemaopintojen aiheet vaihtelevat vuosittain. Työkaudella 2019- 2020 on kaksi teemakurssia, jotka on suunnattu ensisijaisesti kuvataiteen perusopetuksen opiskelijoille. Myös aikuisopiskelijat voivat osallistua opintoihin, mikäli kursseilla on tilaa.

                          DSC_0763.JPG

110316 Teemaopinto: Iloiset akvarellipäivät, kurssi nuorille ja aikuisille
Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11 
ma 10.00-13.00
ti 10.00-13.00
ke 10.00-13.00
8.6.–10.6.2020
Kati Kiviniemi ● 12 t ● Kurssimaksu 25,00 € 
Teemaopinnoissa keskitytään akvarelli- eli vesivärimaalaukseen. Harjoitellaan erilaisia tapoja käyttää väriä ja tutustutaan erilaisiin akvarellipapereihin. Kurssi sopii myös aloittelevalle maalarille. Aikuisopiskelijat voivat ostaa materiaalit opettajalta.

DSC_0732.JPG