Kuvataiteen perusopetus

I TUUBI punainen.jpg
 

KUVATAITEEN PERUSOPETUS

Kuvataidekoulu aloittaa syksyn uudella opetussuunnitelmalla, joka perustuu Opetushallituksen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin 2017.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laajuus on 500 tuntia, josta yhteisten opintojen laajuus on 300 tuntia ja teemaopintojen 200 tuntia. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia.
 

Opiskelussa korostuu mielikuvituksen, intuition sekä aistitiedon merkitys. Harjoitellaan materiaalien ja työskentelyvälineiden käyttämistä tarkoituksenmukaisesti, turvallisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tutkitaan kuvan kieltä ja kuvan merkitysten rakentumista, sekä harjoitellaan visuaalista havaitsemista ja ajattelua, sanallistamista ja kuvista keskustelemista.

DSC_0965.JPG

Työkausi 2020-2021
 

110321, Kuvataiteen perusopetus uudet opiskelijat
Lieto-opiston taidetilat, Kirkkotie 11
Pe 18.00-19.30
18.9. - 11.12.2020
8.1. - 16.4.2021
Tunteja 26 sl, 26 kl
150,00 €
Kati Kiviniemi
 Lasten ja nuorten kuvataiteen perusopetus on peruskoulun ulkopuolinen koulutusjärjestelmä, jonka rooli on syventää perusopetuksen taidekasvatusta ja luoda edellytyksiä hankkiutua taiteen ammatillisiin opintoihin. Opetus on tavoitteellista taidekasvatusta, joka on suunnattu lapsille ja nuorille. Opetuksen tavoitteet perustuvat kuvataiteen valtakunnallisten opetussuunnitelmien yleisen oppimäärän perusteisiin, joita sovelletaan paikallisolosuhteissa. Opetus on kaikissa toteutumismuodoissaan maksullista. Vapaaehtoisuus ja maksullisuus erottavat sen varsinaisesta perusopetuksesta. Tavoitetasoltaan ja taideaineiden valikoimiltaan taiteen perusopetus on peruskouluopetusta vaativampaa ja monipuolisempaa.


Opisto syksyn loppu 1214 045.gif

Teemaopinnot:

Kuvataiteen teemaopintojen (entiset työpajaopinnot) tarkoituksena on opiskelijan yhteisissä opinnoissa hankkimien taitojen laajentaminen. Opintojen tavoitteena on kuvallisen ajattelun ja ilmaisun syventäminen, sekä tietojen ja vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen.

Uudet opiskelijat voivat osallistua teemaopintoihin opintokokonaisuuksien
1-4 suorittamisen jälkeen. Kauemmin opiskelleet pääsevät teemaopintoihin noin 13 vuoden ikäisinä. Perusopetusryhmien opiskelijoille teemaopinnot sisältyvät taiteen perusopetuksen maksuun.

Teemaopintojen aiheet vaihtelevat vuosittain. Myös aikuisopiskelijat voivat osallistua opintoihin, mikäli kursseilla on tilaa.

DSC_1001.JPG

                          DSC_0960.JPG