Projektit

ILO OPPIA! - kansalaisopistoverkosto
on yhdentoista varsinaissuomalaisen kansalais- ja työväenopiston yhteinen yhteistoimintaverkosto ja siihen kuuluvat Auralan kansalaisopisto, Auranlaakson kansalaisopisto, Kaarinan kansalaisopisto, Lieto-opisto, Loimaan työväenpisto, Naantalin opisto, Paimion opisto, Raision työväenopisto, Saariston Kombi, Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Verkoston toiminta-ajatuksena on elinikäinen oppiminen periaatteen mukaisesti vahvistaa yksilön hyvinvointia ja kansalaistaitoja. Opistot toteuttavat monipuolista kurssitoimintaa paikallisesti lähipalveluna kunta- ja kaupunkilaisille tukien perinteisten taitojen säilymistä ja uusien taitojen oppimista. Kurssitarjonnan kehittäminen ja uudistaminen nopealla aikavälillä, opiskelijoiden toiveiden ja tarpeiden pohjalta on yksi toiminnan lähtökohdista. Verkosto toimii yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

ILO OPPIA! -verkoston tavoitteena on lisätä alueella toimivien kansalais- ja työväenopistojen välistä yhteistyötä ja sen myötä monipuolistaa opistojen opetus- ja kurssitarjontaa.

Opintosetelit
Opetushallitus
on myöntänyt Lieto-opistolle vuosille 2018-2019 5250 euron määrärahan kohdennettavaksi maahanmuuttajien, senioriväestön (+63 v.) ja eläkkeellä olevien, työttömien sekä alhaisen pohjakoulutuksen omaavien ja oppimisvaikeuksia kokevien henkilöiden koulutusten kurssimaksuihin.
Opintoseteliavustuksella on tarkoitus edistää em. kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden koulutukseen hakeutumista. Kohderyhmien opiskelijat saavat vapautuksen kurssimaksusta niissä opintopiireissä, missä on maininta ”maksuton opintoseteliryhmä”. 
Ryhmiin ilmoittaudutaan silti normaalisti opiskelijaksi. Ko. opintopiireihin voi tulla opiskelijaksi myös kohderyhmiin kuulumattomat ihmiset. He maksavat normaalin kurssimaksun.