Oppilaskunta

Oppilaskuntien toiminta on tärkeä osa koulun toimintaa. Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat ja opiskelijat, ja sen keskeisenä tehtävänä on edistää oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä pyrkiä parantamaan oppilaiden asemaa ja viihtyvyyttä kouluissa. Oppilaiden osallisuuden lisääminen on keskeinen osa oppilaskuntien toimintaa.
Ilmaristen koulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Juha Heikkilä

OPPILASKUNNAN EDUSTAJISTO
LUKUVUOSI 2017-18

4A Adele Björkroth
4-5 B Iiris Suoniemi
5A Wilma Turpeinen
6A Ella Harjula
6B Milla Laaksonen(puheenjohtaja)
7A Aapo Kuusisto
7B Valtteri Mäkelä
7C Venla Jalasjoki
8A Valtteri Kauppi
8B Amanda Parkkinen
8C Joona Lavonen
9A Jonna Hyvärinen
9B Camilla Jalava
9C Hulda Ääri(varapuheenjohtaja)