Jokilaakson koulu

Jokilaakson koulu - Oppimisen intoa keskustassa

Jokilaakson_koulu.jpg

1.8.2015 alkaen Kirkonkulman koulu ja Tapulikujan koulu yhdistyvät. Koulun uusi nimi on Jokilaakson koulu.

Jokilaakson koulu on oppilasmäärältään runsaan 400 lapsen ja nuoren opinahjo. Oppilaista 300 opiskelee yleisopetuksessa ja runsaat 100 luokkamuotoisessa erityisopetuksessa. Koulun tiloissa toimii myös Melukylän päiväkodin esiopetus.

Johtava rehtori Teppo Vähä-Mäkilä
gsm. 050 5238 159

Apulaisrehtori Jussi Salokannel  gsm 050 3024 455   Pienryhmäopetuksen vastuurehtori ja johtavan rehtorin sijainen.

Vararehtori Taina Malmikare
gsm. 050 5761 881
 

Koulusihteeri Merja Kuusisto
gsm 050 5641 249

Koulukuraattori Liisa Lähde
gsm 040 1824 122


s-posti etunimi.sukunimi(at)lieto.fi