Jokilaakson koulun pienryhmäopetus

tapulikujap[1].jpg

Jokilaakson koulun pienryhmäopetus - yksilöllisesti yhdessä

Koulussa järjestetään pienryhmäopetusta luokka-asteille 1-9. Koulussa tarjotaan myös toiminta-alueittain opetusta. Oppilaat tulevat Liedon kunnan sekä koulusopimuskuntien Auran, Marttilan ja Pöytyän alueelta.

Jussi Salokannel p. 050 3024 455

Pienryhmäopetuksen vastuurehtori

Jokilaakson koulun apulaisrehtori ja johtavan rehtorin sijainen

Vararehtori Merja Ojala p. 050 5413 935

Kansliatyöt, kuljetusasiat  Erja Valtonen p. 050 5414 387

Opettajien puhelinnumerot löytyvät Opettajat -sivulta.

Koulukuraattori Liisa Lähde p. 040 1824 122

Pienryhmäyksikössä toimivat iltapäiväkerhot T-iltis 050 4419 843 ja  S-iltis 050 3414 910.

Keskiasteen opiskelijoiden harjoitteluja koordinoi Erja Valtonen p. 050 5414 387

Koulu ottaa vastaan lyhyille tutustumis/opintokäynneille ryhmiä sovitusti. Tiedustelut Jussi Salokannel p. 050 3024 455.