Koulukuljetus

Jokilaakson pienryhmäopetuksen koulukuljetusasioita koordinoi ohjaaja Erja Valtonen p. 050 5414 387. Kuljetuspäätökset tehdään Sivistysosastolla ja sinne ollaan yhteydessä kun tarvitaan uusi kuljetus. Jos oppilaan säännölliseen koulukuljetukseen taksilla tulee muutoksia, huoltaja ilmoittaa niistä kuljettajille. Myös koululle pitää muutoksista ilmoittaa.

Jos oppilas kadottaa bussikorttinsa, huoltaja hankkii tilalle uuden. Ennen uuden kortin käyttöönottoa pitää oppilaan maksaa itse koulumatkansa.

Koulu voi tehdä lukuvuoden aikana retkiä, jolloin oppilaiden kotiinlähtöajat muuttuvat. Näistä muutoksista koulu ilmoittaa takseille ym. tahoille ja tietysti myös koteihin.

Koululla ei ole valvontavastuuta koulukuljetuksiin.
Jos kuljetuksissa ilmenee järjestyksenpitoon liittyviä ongelmia, koulu  antaa tukensa niiden ratkomiseen, mutta huoltajat ja vanhemmat vastaavat siitä, että lapset/nuoret käyttäytyvät kuljetuksissa asiallisesti. Kuljetusten suorittajat pitävät järjestystä ja vastaavat kuljetusten turvallisuudesta.