Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Koulun oppilaanhuoltotyötä koordinoi ja sen toimintatavoista antaa tietoja vastuurehtori Jussi Salokannel p. 050 3024 455

Koulupsykologi Anna-Kaisa Nuutero-Koski p. 050 5278 427

Koulukuraattori Liisa Lähde p. 040 1824 122

Terveydenhoitaja Saara Mäkinen p. 050 5238 130

Koululääkäri Laura Rantamaula p. 050 3089 018

Puheterapeutti Teija Santa p. 050 5761 845 / 040 5027 545 on koululla 2 päivänä viikossa.

Oppilaiden hammashoidosta vastaa Härkätien terveyskeskuksen hammashoito p. 02 4873 7353.