Kodin ja koulun yhteistyö

Hyvin toimiva viestintä on edellytys kodin ja koulun yhteistyölle. Viestinnän tulee olla kaksisuuntaista. On tärkeää, että koulu tavoittaa vanhemmat, ja että vanhemmat tavoittavat sekä koulun opettajat että muun henkilökunnan.

Vanhemmat saavat tietoa mm. koulun opetussuunnitelmasta, toimintasuunnitelmasta, koulun käytönnöistä, oppilaan arvioinnista, oppilashuollosta ja oman lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä mm. koulun nettisivujen ja Wilma-järjestelmän kautta. Myös oppilailla on omat tunnuksensa Wilmaan.

7.-8. luokkalaisten huoltajille tarjotaan mahdollisuus  vanhempainvarttiin.

Etukäteen tiedossa olevaan poissaoloon heataan lupa rehtorilta Wilman kohdassa Hakemukset ja päätökset. Oppilas on velvollinen keräämään etukäteen poissaolonsa aikana tulevat läksyt, ja hoitamaan ne vapaansa aikana.

Vanhempanillat

7. luokille luokkakohtaiset illat elo- lokakuussa.
9. luokille yhteishakuun keskittyvät illat marras- joulukuussa
7.-8. luokkien valinnaisaineilta
6. luokkien vanhempainilta, koulun toiminnan esittely

Muita vanhempainiltoja pidetään tarpeen mukaan.