Koulun esittely

Liedon Keskuskoulu on nimensä mukaisesti keskustassa toimiva n. 450 oppilaan yläkoulu. Opettajia koulussa on noin 50. Koulussa toimii 7.-9.luokat ja yksi pienryhmä. Oppilaat Keskuskouluun tulevat muilta Liedon alakouluilta kuin Ilmaristen ja Pahkamäen kouluilta.

Keskuskoulussa arvostamme yhteisöllisyyttä, oppilaslähtöisyyttä ja osallisuutta. Koulun ohjelmassa ei ole varsinaisia painotuslinjoja, vaan oppilaat voivat suunnata omaa opinto-ohjelmaansa runsaasta valinnaisainetarjonnasta valitsemalla.