Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulupsykologin ja koulukuraattorin tehtävänä on luo­da parhaat mah­dolliset olosuhteet op­pilaan kou­­lunkäynnille yhteistyössä opettajien, kou­lun hen­­kilökunnan, op­pilaiden ja van­hem­pien kanssa.

Kuraattoriin ja psykologiin voivat ottaa yhteyttä sekä oppilaat että heidän vanhempansa.

Koulukuraattori

Heli Clarke on tavattavissa Keskuskoululla useimpina koulupäi­vi­nä.

Hä­net tavoittaa puhelimitse 050 5621 052

heli.clarke(a)lieto.fi

Tapaamista varten voi varata ajan joko pu­he­­­limitse, opettajan kautta tai käymällä ku­raattorin huoneessa välitunnin aikana.

Koulupsykologi

Anna-Kaisa Nuutero-Koski

puh. 050 5278 427

anna-kaisa.nuutero-koski(a)lieto.fi

Koulupsykologin vastaanottotilat sijaitsevat koulukeskuksen asuntolassa (as. 10).