Oppilashuolto - Haku


Koulukuraattori ja koulupsykologi
Sisältösivut | Julkaistu: 9.12.2013

Koulupsykologin ja koulukuraattorin tehtävänä on luo­da parhaat mah­dolliset olosuhteet op­pilaan kou­­lunkäynnille yhteistyössä opettajien, kou­lun hen­­kilökunnan, op­pilaiden ja van­hem­pien kanss......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto > Koulukuraattori ja koulupsykologi
Oppilaanohjaus
Sisältösivut | Julkaistu: 9.12.2013

Oppilaanohjauksen päämääränä on, että jokai­­nen oppilas selviää mahdol­lisim­man hyvin opiskelustaan ja kykenee tekemään tar­koi­tuk­senmukaisia, hänelle soveltuvia, kou­lutusta ja ammatinvalintaa k......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto > Oppilaanohjaus
Oppilashuolto
Julkaistu: 9.12.2013

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. ...

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto
Lisää oppilashuollosta
Sisältösivut | Julkaistu: 17.11.2013

Oppilashuollon tehtävänä on osana kouluyhteisön toimintakulttuuria kehittää hyvinvointia tukevaa oppimisympäristöä ja vahvistaa koulun yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämäll......

Päivähoito ja koulutus > Koulut > Liedon Keskuskoulu > Oppilashuolto > Lisää oppilashuollosta