Kodin ja koulun yhteistyö

Luokanopettajat järjestävät lukuvuoden aikana vähintään yhden vanhempainillan ja vanhempainvartin luokkansa oppilaiden vanhemmille.

Koululla on aktiivisesti toimiva vanhempainyhdistys, joka toimii keskustelufoorumina kodin ja koulun välillä sekä järjestää tapahtumia mm. kerätäkseen rahaa koulun toiminnan tukemiseen. Vanhempainyhdistys kokoontuu kuukausittain koululla. Vanhempainyhdistyksen puheenjohtajana toimii Tiina Vuorinen. Koulua edustaa kokouksissa luokanopettaja Kirsi Salmi.

Koulu tiedottaa oppilaittensa vanhempia tiedotteillaan. Yhteydenpitomenetelmänä toimii ensisijaisesti Wilma-ohjelma, mutta myös työpuhelimet, sähköposti ja reissuvihko. Huoltajilla on mahdollisuus seurata lastensa todistusarvosanoja ja poissaoloja Wilma-ohjelmalla.