Oppilashuolto

OPPILASHUOLTORYHMÄ

Littoisten koulussa kokoontuu  lukuvuonna 2018 - 2019 kahden - kolmen viikon välein oppilashuoltoryhmä, johon kuuluvat vakituisina jäseninä koulunjohtaja Hannu Lahti, erityisopettaja Katja Tissari, koulupsykologi Sonja Lempiäinen ja kouluterveydenhoitaja Maija Silvan.

Kaikki luokanopettajat osallistuvat ryhmän toimintaan vuorotellen. Oppilashuoltoryhmä tukee ja kehittää luokkien työskentelyn edellytyksiä, järjestää tarvittavia tukitoimia koulussa tai koulun ulkopuolella, ja ratkoo erilaisia pulmia luokanopettajan kanssa. Tavoitteena on kouluyhteisön kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja lasten oppimisedellytysten parantaminen.

Moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä etsitään ratkaisuja oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin, työrauhaongelmiin, sopeutumisvaikeuksiin, sosiaalisiin ongelmiin ja tunne-elämän pulmiin, terveyttä koskeviin ja moniin muihin kysymyksiin. Tarvittaessa oppilaita voidaan ohjata tutkimuksiin ja järjestää tarvittavia tukitoimia yhteistyössä vanhempien kanssa.

Asioita voivat tuoda työryhmään luokanopettaja tai erityisopettaja otettuaan yhteyttä vanhempiin. Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä opettajaan tai työryhmän jäseniin ja heidät voidaan kutsua ryhmään neuvottelemaan. Ryhmän jäsenet ovat vaitiolovelvollisia.