KiVa-koulu

KiVa-koulu

Loukinaisten koulu on mukana kansallisessa ohjelmassa KiVa (=Kiusaamisen Vastainen) koulu, joka on opetusministeriön rahoittama hanke koulukiusaamisen vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Se perustuu tutkimustietoon kiusaamisesta ja sen vastaisista toimenpiteistä. Ohjelman ovat kehittäneet Turun yliopiston psykologian laitoksen ja Oppimistutkimuksen keskuksen asiantuntijat professori Christina Salmivalli ja erikoistutkija, psykologian tohtori Elisa Poskiparta. Hankkeen Internet-sivuilla www.kivakoulu.fi on lisätietoa ohjelmasta, kuten mitä kiusaamisesta nykytutkimuksen valossa tiedetään ja mitä sille voidaan tehdä niin kotona kuin koulussakin. KiVa Koulu eli Kiusaamisen Vastainen koulu tarvitsee onnistuakseen KiVan kodin, jossa vanhemmat viestittävät lapsille, etteivät he hyväksy kiusaamista ja että he ovat valmiita auttamaan lasta, jos tämä joutuu kiusaamisen kohteeksi! Yhteistyö kodin ja koulun välillä on tässäkin asiassa tärkeää. KiVa koulu tehdään yhdessä!
KiVa Koulu -ohjelman tavoitteet:

· Kiusaamisen vähentäminen
· Uusien kiusaamistapausten ennalta ehkäiseminen

Loukinaisten koulussa on KiVa-tiimit eli erikseen tehtävään nimetyt opettajat, joiden työnä on esille tulleiden kiusaamistilanteiden laaja-alainen selvittäminen yhteistyössä kotien kanssa. Koulussa turvallisuustilannetta kartoitetaan säännöllisesti oppilaskohtaisin kyselyin. Lisäksi koulu osallistuu keväisin suoritettavaan KiVa-kouluohjelmaan kuuluvaan sähköiseen kiusaamiskartoitukseen, jonka sisällöstä ja koulukohtaisesta palautteesta vastaa KiVa Koulu - ohjelma.