Iltapäivätoiminta

Iltapäiväkerho

Liedon kunta järjestää maksullista iltapäiväkerhotoimintaa koulussamme 1.-2.–luokkalaisille kuitenkin siten, että etusijalla ovat 1.luokan oppilaat. Kerhoa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä koulun rehtoriin (puh. 050-550 1206).

Koululaisten iltapäivätoiminnan tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä koululaiselle välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus lepoon ja rauhoittumiseen tutun aikuisen seurassa. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinoloa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa koulupäivän jälkeen ja helpottamaan perheen ja työelämän yhteensovittamista. Toiminnan tavoitteena on yhteistyössä lasten vanhempien ja koulun kanssa edistää lasten tasa-arvoisuutta ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsia ohjataan kasvamaan vähitellen vastuuseen:

  • omasta hyvinvoinnista ja terveellisistä elämäntavoista
  • toisten hyvinvoinnista sekä siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista
  • oman toiminnan aiheuttamista tunteista ja seurauksista itselle ja toisille
  • ryhmän toimintaan liittyvistä säännöistä ja sopimuksista
  • myönteisestä suhtautumisesta ympäristöön, luontoon ja kestävään elämäntapaan

Mitä kerhossa tehdään

Iltapäivätoiminta on monipuolista, vapaata leikkiä sekä ohjattua toimintaa. Kerhoissa ulkoillaan, syödään välipala, tehdään läksyt, leikitään, askarrellaan, pelataan ja retkeillään. Erityisesti halutaan panostaa erilaisiin liikuntamuotoihin sekä sisällä että ulkona.

Haku

Iltapäivätoiminta on lukuvuosikohtainen ja siihen haetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Toiminnassa jo aiemmin mukana olleet hakevat kerhoon uusien ekaluokkalaisten jälkeen heille erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Vapaita paikkoja voi tiedustella koulun rehtorilta/johtajalta. Mikäli hakijoita on enemmän kuin paikkoja, karsiutuvat ensin sellaiset hakijat joiden huoltajista toinen tai molemmat ovat kotona iltapäivisin. Muutoin paikat jaetaan arvalla.

Aukioloajat

Iltapäivätoiminta on avoinna koulujen työ- ja loma-aikojen mukaan. Mikäli koulun päätöspäivä on lauantai, iltapäivätoimintaa ei ole. Iltapäivätoimintaa järjestetään n. 4 h/päivä n. klo 12:00 lähtien. Iltapäivätoiminta päättyy viimeistään klo 16:30.