Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyön suunnitelma

Hyvin toimiva viestintä on tärkeä osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Viestinnän tulee olla kaksisuuntaista. On tärkeää, että koulu tavoittaa vanhemmat ja vanhemmat koulun opettajat ja muun henkilökunnan.

Vanhemmat saavat tietoa mm. opetussuunnitelmasta, koulun toimintasuunnitelmasta, koulun käytännöistä, oppilaan arvioinnista, oppilashuollosta ja oman lapsen oppimisesta ja koulunkäynnistä. Opettajan on puolestaan tärkeä tietää vanhempien odotuksista ja  toiveista sekä lapsen koulunkäyntiä koskevista huomioista.

Lukuvuoden aikana yhteistyön muotoja ovat mm:

  • koko koulun vanhempainilta
  • luokkakohtaiset vanhempaintilaisuudet
  • kodin ja koulun päivä (avoimet ovet)
  • arviointikeskustelu; paikalla huoltaja(t), oppilas ja opettaja (korvaa syyslukukauden todistuksen)
  • monipuolinen viestintä kodin ja koulun kesken esim. Wilma-sovelluksen avulla