Koulun esittely

Loukinaisten koulu sijatsee Liedon historiallisen linnavuoren kupeessa Nenämäen sydämessä.

Loukinaisten koulu sijaitsee kulttuurihistoriallisesti merkittävällä seudulla. Lähistöllä sijaitsevan Vanhalinnan alueelta on löydetty ensimmäiset merkit oleskelusta kivikauden lopulta ja pronssikaudelta. Löytöjen mukaan Vanhalinnan linnavuorella on ollut eniten käyttöä rautakauden loppujaksolta aina 1300-luvun jälkimmäiselle puolelle saakka. Loukinaisten Haimionmäeltä tehtiin 1950-luvulla tietöiden yhteydessä kalmistolöytö. Kyseisen polttokalmiston käyttöaika on ajoitettu 700 vuoden tienoilta aina viikinkiajan loppuun. Loukinaisten kylä on ollut asuttuna jo ensimmäisen ristiretken aikaan. Vanhin Lietoa koskeva asiakirjamerkintä v. 1325 koskee nimenomaan Loukinaisten kylää. Kylän nimen taustalla lienevät lounaissuomalaiset murresanat loukas tai louki, jotka tarkoittavat pientä peltoa.  (Lähde: Liedon paikannimiä ja tarinoita, Marja-Riitta Perttula; Esihistorian jäljillä Liedossa, Museovirasto)

Liedossa alkoi kiertokoulutoiminta 1860 ja sitten kyliin alettiin rakentaa koulurakennuksia. Loukinaisten ensimmäinen koulu valmistui 1901 Aurajoen rantaan lähelle Savijoen suuta. Koulutoiminta siirtyi pois vanhalta koululta 1998 ja nykyisin niissä tiloissa toimii yksityinen Kukonharjan päiväkoti. Loukinaisten koulun uudet tilat valmistuivat kahdessa osassa eli 1998 valmistunutta osaa laajennettiin 2002. Koulun yhteydessä toimii Loukilinnan päiväkoti, jota on myös tiloiltaan laajennettu hiljattain.

Uuden koulurakennuksen vieraskirjaan on kirjoitettu 14.9.1998 seuraavasti:

Tämä on merkittävä päivä Loukinaisten koulun historiassa. Lähes sata vuotta Aurajoen rannalla toimineelta koululta siirryttiin vanhan Hämeen härkätien toiselle puolelle uusiin, avariin tiloihin. Viihtyisät ja nykyaikaiset puitteet antavat uusia mahdollisuuksia monipuoliseen ja menestykselliseen koulutyöhön. Koulun hengen kuitenkin luovat siellä toimivat ihmiset. Jokaisella koulussa työskentelevällä on mahdollisuus omalta osaltaan vaikuttaa siihen, että täällä olisi kaikkien hyvä olla.

Loukinaisten koulussa on tällä hetkellä oppilaita 259 ja opetushenkilökuntaa 19. Koululle ominaisia asioita ovat:

  • Jatkuva opetuksen kehittämistyö erilaisten kumppanuuksien avulla. Koulu on kumppanuuskouluna mukana Turun yliopiston KiVa-kouluun liittyvässä tutkimuksessa
  • Erilaisten oppimisympäristöjen luominen ja kehittäminen (fyysiset ja digitaaliset)
  • Sitoutuminen KiVa-koulun periaatteisiin turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi
  • Liikkuvan koulun toimintamalli päivittäisessä käytössä
  • Yhteistyö esiopetuksen kanssa säännöllistä
  • Sitoutuminen kotiseutu- ja kulttuurikasvatukseen
  • Aktiivisen yhteisöllisyyden ylläpitäminen mm. oppilaskuntatoiminnan myötä
  • Tiivis yhteistyö koulun vanhempainyhdistyksen, Loukivan, kanssa
  • Monipuolinen opetustarjonta valinnaisaineissa.

Lukuvuonna 2020 - 2021 koulussa on seuraavat luokat

1A, 26 oppilasta

1B, 25 oppilasta

2A, 21 oppilasta

2B, 19 oppilasta

3A, 22 oppilasta

3B, 24 oppilasta

4A, 20 oppilasta

4B, 23 oppilasta

5A, 20 oppilasta

5B, 20 oppilasta

6A, 20 oppilasta

6B, 19 oppilasta