Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä ja niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa, oppimisvaikeuksia sekä terveydellisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia ehkäisevää ja korjaavaa toimintaa.

Koulun oppilashuoltoryhmä (rehtori, vararehtori, koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja sekä koulun sidosryhmien edustajat) kokoontuu lukuvuodessa neljä kertaa ja lisäksi tarpeen vaatiessa. Lukuvuoden kokouskerrat määräytyvät siten, kun esille nousee akuutti aihe tai esim. suunniteltu kyselyaineisto valmistuu analysoitavaksi. Oppilashuoltoryhmä vastaa koulussa yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Oppilashuoltoryhmä on myös koulun kriisityöryhmä.

Loukinaisten koulussa toimii hyvinvointiryhmä, joka kokoontuu kolmen viikon välein. Sen muodostavat koulun rehtori, koulupsykologi, kuraattori, kouluterveydenhoitaja ja erityisopettaja sekä tarvittaessa erikseen kutsuttu luokanopettaja. Hyvinvointiryhmä on luonteeltaan myös konsultoiva eli luokanopettajilla on näin mahdollista saada asiantuntemusta omien vastuualueidensa hoitamiseksi. Työryhmän jäsenten läsnäolosta Loukinaisten koululla on sovittu seuraavasti:

Terveydenhoitaja: koululla ti ja ke

Koulupsykologi: koululla to

Kuraattori: koululla parillisten viikkojen pe

docx Loukinaisten koulun oppilashuoltosuunnitelma