Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen (palveluverkostojen) kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta,
  • esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä.

Tarvasjoen  koulun yhteisöllisen oppilashuollon ryhmä vastaa sekä yhteisöllisen oppilashuollon että yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, kuraattori ja psykologi. Ryhmää johtaa erityisopettaja.

                        Tavoitat ryhmän jäsenet joko sähköpostilla tai puhelimitse
                        erityisopettaja Taina Lehto 050 4665 563
                        rehtori Outi Nieminen 050 344 0963
                        terveydenhoitaja Mariia Rautarinta 050 3053 858
                        opinto-ohjaaja Jaana Kaunisto 050 4057 862
                        kuraattori Pasi Vallivuori 040 1721 605
                        psykologi Tiina Auranen 040 1858 821

Tarvasjoen koululla ei ole nimettyä koulupsykologia 14.4.2020 alkaen johtuen työntekijän siirtymisestä toisiin tehtäviin. Oppilashuollollisissa asioissa voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilmassa koulukuraattoriin, joka konsultoi tarvittaessa Liedon kunnan muita psykologeja. Lisäksi kouluterveydenhuollossa toimii päivystyspuhelin arkisin klo 9.00 - 15.00, p. 050 329 3860.