Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen ja muiden tahojen (palveluverkostojen) kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta,
  • esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä.

Tarvasjoen  koulun pedagogisen tuen ryhmä vastaa sekä yhteisöllisen oppilashuollon että yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja, opinto-ohjaaja, kuraattori ja psykologi. Pedagogisen tuen ryhmää johtaa erityisopettaja.

                        Tavoitat ryhmän jäsenet joko sähköpostilla tai puhelimitse
                        erityisopettaja Annika Kuokkanen 050 4665 563
                        rehtori Outi Nieminen 050 344 0963
                        terveydenhoitaja Mariia Rautarinta 050 3053 858
                        opinto-ohjaaja Jaana Kaunisto 050 4057 862
                        kuraattori Janina Valkama 040 1721 605
                        psykologi Ella Levón 040 1858 821