Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on:

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki sitä tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä

Yliskulman koulun oppilashuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja psykologi.

Tavoitat oppilashuoltoryhmän jäsenet joko sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)lieto.fi tai puhelimitse:
rehtori Outi Nieminen 050 344 0963
erityisopettaja Sini Palin 050 3150 304
terveydenhoitaja Mariia Rautarinta 050 3053 858
psykologi Ella Levón 040 1858 821