Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä. Sitä toteutetaan koko oppilaitosyhteisöä tukevana monialaisena yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena oppilashuoltona oppilaiden ja heidän huoltajiensa, opetus-, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden tahojen kanssa.

Oppilashuollon tavoitteena on:

  • edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia
  • edistää oppilaiden osallisuutta
  • ehkäistä ongelmien syntyä korjaavan työn sijaan
  • edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä kodin ja koulun yhteistyötä
  • mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki sitä tarvitseville
  • tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä
  • tukea opettajan työtä

Yliskulman koulun oppilashuoltoryhmä vastaa koulun yhteisöllisestä oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja psykologi.

Tavoitat oppilashuoltoryhmän jäsenet joko sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)lieto.fi tai puhelimitse:
rehtori Outi Nieminen 050 344 0963
erityisopettaja Sini Palin 050 3150 304
terveydenhoitaja Mariia Rautarinta 050 3053 858
psykologi Tiina Auranen 040 1858 821
kuraattori Pasi Vallivuori 040 1721 605
 

Yliskulman koululla ei ole nimettyä koulupsykologia 14.4.2020 alkaen johtuen työntekijän siirtymisestä toisiin tehtäviin. Oppilashuollollisissa asioissa voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilmassa koulukuraattoriin, joka konsultoi tarvittaessa Liedon kunnan muita psykologeja. Lisäksi kouluterveydenhuollossa toimii päivystyspuhelin arkisin klo 9.00 - 15.00, p. 050 329 3860.