Uusi opetussuunnitelma 2016

LIEDON LUKION UUSI OPETUSSUUNNITELMA

Valtioneuvoston päätti 13.11.2014 lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta. Tämän jälkeen opetushallitus julkisti 27.10.2015 lukion opetussuunnitelman perusteet nuorille tarkoitettua lukiokoulutusta varten.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on lukiolain 11 §:n mukaisesti 15.06.2016 hyväksynyt Liedon lukion uuden opetussuunnitelman. Tämä opetussuunnitelma on otettu käyttöön lukion aloittavilla opiskelijoilla 1.8.2016.

Nykyinen opetussuunnitelma on päivitetty 20.3.2019.

Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittämisen lähtökohtana ovat olleet nykyiset perusteet, joita on kehitetty edelleen vastaamaan tulevaisuuden osaamishaasteisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Uuteen opetussuunnitelmaan voi tutustua virtuaalijulkaisuna tästä linkistä.

Syksyllä 2019 aloittavan kansainvälisyyslinjan opetussuunnitelmaan voi tutustua virtuaalijulkaisuna tästä linkistä.