Esiopetus

Lapsen huoltajan tulee huolehtia siitä, että lapsi osallistuu oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan (perusopetuslaki 26 a §).  Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallisella yhteistyöllä tasoitetaan lapsen koulualoituksen kynnystä, mistä syystä lapsen tulisi ilmoittautua tulevan lähikoulunsa yhteydessä toimivaan/koulun kanssa yhteistyötä tekevään esiopetukseen.

Liedossa esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen toimintana joko koulujen yhteydessä tai kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus tapahtuu samassa ryhmässä. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt Liedon esiopetuksen linjaukset, lähikouluperiaatteet ja Liedon kunnan esiopetusuunnitelman, jotka ovat nähtävillä tällä sivulla.

Esiopetukseen ilmoittautuminen 21.1.-3.2.2019

Perheet saavat viikolla 4 infokirjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.

Elokuussa käynnistyy vuonna 2013 syntyneiden lasten esiopetus.
Ilmoittautuminen tapahtuu Wilman kautta. Palveluohjaaja antaa Wilma-tunnukset.
Wilmassa esiopetuksen ilmoittautumislomakkeessa ilmoitetaan lapsen tuleva lähikoulu tai mahdolliset lähikoulut. 
Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä perheellä on mahdollisuus esittää toive tulevasta esiopetuspaikasta. Hakutoive ei kuitenkaan ratkaise esiopetuspaikkaa.
Ilmoittautumisen päätyttyä esiopetuksen järjestäjä (kunta) päättää, huomioiden kunnan varhaiskasvatuksen kokonaistilanteen ja käytettävissä olevat resurssit, missä toimipisteissä esiopetusta toteutetaan ja mihin esiopetusryhmään lapsi sijoittuu.
Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti ilmoitetun lähikoulun yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä / koulun kanssa yhteistyötä tekevästä esiopetusryhmästä, jolloin jatkumo alkuopetukseen on mahdollisimman joustava. Tästä huolimatta tasausta joudutaan tekemään vuosittain oppilaiden lukumäärän muuttuessa.
Esiopetusryhmän minimikooksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt 13 lasta.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus-/varhaiskasvatuspaikasta 31.3.2019 mennessä.
 

Esiopetussuunnitelma

Liedon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä päiväkodeissa ja Liedon kunnan kotisivulla.
 

Esiopetuksen alkamisajankohta

Lukuvuoden 2019 -2020 esiopetus alkaa ke14.8.2019 ja päättyy pe 29.5.2020.
Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä.
Esiopetus alkaa aamuisin klo 8.00 -9.00 välisenä aikana.
Vuorohoidossa lasten esiopetus toteutetaan kiinteässä vertaisryhmässä klo 8.30–12.30.
Syysloma on 17. -20.10.2019 ja talviloma 17. -23.2.2020.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen

Esiopetukseen siirtyvien varhaiskasvatuksessa tällä hetkellä olevien lasten sijoituspäätökset päättyvät 31.7.2019. 
Varhaiskasvatushakemus tehdään Wilman lomakkeella olevan sähköisen varhaiskasvatuksen eAsioinnin linkin kautta tai kunnan kotisivulta Päivähoitoon hakeminen 
Mikäli lapselle tarvitaan varhaiskasvatusta ennen esiopetuksen alkua 1.-13.8. välisenä aikana, varhaiskasvatuksesta tulee tehdä hakemus ko. ajalle.
Mikäli lapselle tarvitaan esiopetuksen alettua 14.8. esiopetusta täydentävää varhaiskasvatusta, tulee siitä tehdä erillinen varhaiskasvatushakemus.

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta varhaiskasvatuksesta peritään tulojen mukainen varhaiskasvatusmaksu Liedon kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksuperiaatteiden mukaisesti.
Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5.
Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Perheille lähetetään tiedot esiopetus/varhaiskasvatuspaikasta 31.3.2019 mennessä.

Yksityisten päiväkotien tuottama esiopetus

Liedon kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta esiopetuspalveluja. Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus järjestetään palvelusetelillä.
Perhe maksaa palveluntuottajalle asiakasmaksun (omavastuuosuus), jonka suuruus on palveluntuottajan perimän varhaiskasvatuspaikan kokonaishinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus.

Kuljetukset

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen kilometrin pituinen matka lähimpään esiopetukseen.
Jos lapsen vanhempi kuljettaa maksuttomaan kuljetukseen oikeutettua lasta esiopetukseen, voidaan hänelle maksaa ns. saattokorvaus matkasta.
Kuljetus koskee ainoastaan pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia (ei koske varhaiskasvatusta) tai niitä esiopetuksessa olevia lapsia, jotka tulevat joka aamu suoraan esiopetukseen tai lähtevät joka päivä suoraan esiopetuksesta kotiin.
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa muuhunkin kuin lähimpään esiopetusta antavaan esiopetusyksikköön, jolloin vanhemmat itse huolehtivat esiopetuskuljetuksista.
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Päätökset esiopetuskuljetuksista lähetetään perheille ennen juhannusta.
 

Lisätietoa kuljetuksista :

pdfKuljetussääntö 2018, voimassa toistaiseksi