Esiopetus

Esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsi osallistuu vuoden kestävään esiopetukseen, tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä ja vahvistaa sosiaalisia taitoja sekä tervettä itsetuntoa. Esi- ja alkuopetuksen suunnitelmallisella yhteistyöllä tasoitetaan lapsen koulualoituksen kynnystä.

Liedossa esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä esiopetusryhmissä, jotka ovat osa varhaiskasvatuspalveluita. Esiopetus on maksutonta ja noudattaa perusopetuksen toiminta-aikoja.

Uutena esiopetusyksikkönä keskustan alueella aloittaa Taatilan esiopetusyksikköTaalitan koulun yhteydessä. Taatilan esiopetusyksikkö toimii väistötiloissa siihen asti kunnes Taatilan koulun tilat valmistuvat syksyn 2017 aikana. Väistötiloista ilmoitamme perheille esiopetuspäätöksen yhteydessä.

Esiopetukseen ilmoittautuminen toimintakaudelle 2017-2018

Elokuussa käynnistyy vuonna 2011 syntyneiden lasten esiopetus. Esiopetukseen ilmoittaudutaan Wilman kautta 30.1.-12.2.2017 välisenä aikana perheille viikolla 4 toimitettavan ohjeistuksen mukaisesti.

Esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä perheellä on mahdollisuus esittää toive tulevasta esiopetuspaikasta. Toive ei kuitenkaan takaa toivottua paikkaa. Ilmoittautumisen päätyttyä esiopetuksen järjestäjä (kunta) päättää, huomioiden kunnan päivähoidon kokonaistilanteen ja käytettävissä olevat resurssit, missä toimipisteissä esiopetusta toteutetaan ja mihin esiopetusryhmään lapsi sijoittuu. Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti tulevan koulun yhteydessä toimivasta esiopetusryhmästä/koulun kanssa yhteistyötä tekevästä esiopetusryhmästä, jolloin jatkumo alkuopetukseen on mahdollisimman joustava. Esiopetuksen minimikooksi varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on määritellyt 13 lasta.

Perheet saavat tiedon lapsen esiopetus- /päivähoitopaikasta 15.4.2017 mennessä.

Esiopetussuunnitelma

Liedon kunnan esiopetussuunnitelma on nähtävillä päiväkodeissa ja Liedon kunnan kotisivulla.

Esiopetuksen alkamisajankohta

Lukuvuoden 2017-2018 esiopetus alkaa 15.8.2017. Esiopetusta tarjotaan 20 tuntia viikossa 4 tuntia päivässä. Esiopetus alkaa aamuisin klo 8.00 - 9.00 välisenä aikana.
Vuorohoidossa lasten esiopetus toteutetaan kiinteässä vertaisryhmässä Jokilaakson päiväkodissa klo 8.30-12.30.
Esiopetuksessa noudatetaan perusopetuksen toiminta-aikoja muilta osin paitsi että esiopetus päättyy jo torstaina 31.5.2018.
Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää päivähoitoa, tulee päivähoidon osalta tehdä erillinen sähköinen päivähoitohakemus

Päivähoitopaikan hakeminen

Mikäli lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää päivähoitoa, tulee päivähoidon osalta tehdä sähköinen päivähoitohakemus Wilman lomakkeella olevan sähköisen päivähoitohakemuksen linkin kautta tai kunnan kotisivulta
Päivähoitoon hakeminen
Päivähoitohakemuksessa tulee huomioida myös elokuun alun päivähoidon tarve ennen esiopetuksen alkua 15.8.2017 ts. tarvitseeko lapsi kokoaikaista vai osa-aikaista päivähoitoa. Jos lapselle tarvitaan päivähoitoa 1.-14.8. välisenä aikana, päivähoidosta tulee tehdä  päivähoitohakemus ko. ajalle.
 

Esiopetusajan lisäksi tapahtuvasta päivähoidosta peritään tulojen mukainen päivähoitomaksu Liedon kunnan päivähoitomaksujen periaatteiden mukaisesti.  Varhaiskasvatusmaksulaki muuttuu 1.3.2017.

Esiopetusta täydentävä päivähoito alkaa esiopetuksen alkamispäivästä ja päättyy 31.5. Koulujen loma-aikoina ei ole esiopetusta. Lapsen päivähoitomaksua ei muuteta koulujen syys-, joulu- ja hiihtoloman aikana.

Yksityisten päiväkotien tuottama esiopetus

Liedon kunta ostaa yksityisiltä palveluntuottajilta esiopetuspalveluja. Esiopetusta täydentävä päivähoito järjestetään palvelusetelillä.
Palvelusetelin arvo lasketaan esiopetusta täydentävän päivähoidon kattohinnasta vähennyslaskuperiaatteella siten, että kattohinnasta vähennetään maksulain mukainen perheen päivähoitomaksu, joiden erotus on palvelusetelin arvo.

Kuljetukset

Esiopetuksessa olevilla lapsilla on oikeus maksuttomaan esiopetuskuljetukseen samoin perustein kuin perusopetuksessa. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on yli kolmen kilometrin pituinen matka lähimpään esiopetukseen.
Jos lapsen vanhempi kuljettaa maksuttomaan kuljetukseen oikeutettua lasta esiopetukseen, voidaan hänelle maksaa ns. saattokorvaus matkasta. Kuljetus koskee ainoastaan pelkässä esiopetuksessa olevia lapsia (ei koske päivähoitoa).
Vanhemmat voivat ilmoittaa lapsensa muuhunkin kuin lähimpään esiopetusta antavaan esiopetusyksikköön, jolloin vanhemmat itse huolehtivat esiopetuskuljetuksista.
Maksutonta esiopetuskuljetusta haetaan Wilman kautta esiopetukseen ilmoittautumisen yhteydessä.
Päätökset esiopetuskuljetuksista lähetetään perheille ennen juhannusta.
 

Lisätietoa kuljetuksista :
pdfKuljetussääntö, päivitetty 2016, voimassa toistaiseksi