Puistotoiminta

Toiminta

Puistotoiminta tarjoaa alle kouluikäisille kotihoidossa oleville yli 18 kk lapsille mahdollisuuden osallistua ohjattuun toimintaan, jota ohjaa  puisto-ohjaajat.

Puistossa lapsi saa ulkoilla ikätovereiden kanssa, ja harjoitella ryhmässä toimimista.

Vanhemmille tarjoutuu mahdollisuus hoitaa asioita ilman lasta, jolloin vanhemmat jaksavat lapsiperheen arkea paljon paremmin.

Haku puistoryhmiin

.Voit tiedustella vakinaisia vapaita paikkoja sähköpostilla tarja.vaha-makila@lieto.fi

Hakulinkki(ohessa)vaihtuvien käyttäjien ryhmään perjantaisin klo 9-12, aukeaa aina edellisen viikon perjantaina klo 14  ja sulkeutuu kun lasten kiintiö kolme on täyttynyt.

Katso liitetiedostosta uudistetut ohjeet puistotoiminnan käyttäjälle!

Maksut

Puisto- ja kerhotoiminnan hinnoittelua on uudistettu siten, että vakinaisten käyttäjien puistoryhmästä ja kerhotoiminnasta peritään kuukausimaksu seuraavasti:

1-2 puisto-  / kerhokertaa viikossa                           15 €

3 puisto-  / kerhokertaa viikossa                               23 €

yli 3 puisto-  /kerhokertaa viikossa                           30 €

Kertamaksu                                                                5 € / lapsi

Mikäli lapsi aloittaa tai lopettaa kesken kalenterikuukauden, maksu peritään kuukausimaksuna koko kuukaudelta. Elokuun osalta maksu peritään puolen kuun maksuna.

Jos puisto- / kerhotoimintaa ei pystytä kunnasta johtuvista syistä sovittuna päivänä järjestämään, päivistä myönnetään hyvitys käyttäen jakajana ko. kuukauden todellisia puisto- / kerhopäiviä. Arkipyhille sattuneista toimintapäivistä tai sairauspäivistä ei myönnetä hyvitystä.