Kotihoidon tukimuodot

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lasten kotihoidon tuki.

Kelan lasten kotihoidon tuki

Tuen edellytyksenä on, että perheessä on alle 3-vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, jotka hoidetaan samalla tavalla. Tuki voidaan myöntää vanhempainrahan päätyttyä. Sitä maksetaan, kunnes nuorin lapsi täyttää 3 vuotta tai siirtyy kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen tai perhe valitsee yksityisen hoidon tuen.

Tuki on lakisääteinen, sen maksatuksesta huolehtii KELA
Kotihoidon tuki - Kela.fi