Maksut ja laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) astui voimaan 1.3.2017.
Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2017 § 3 asiakasmaksuista Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2017 alkaen.

Eduskunta on hyväksynyt 8.12.2017 varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevan lain muutoksen, joka tuli voimaan 1.1.2018.  Muutokset koskevat varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävien tulorajojen korotusta, maksuprosentin yhtenäistämistä ja sisaralennusta. Liedon kunnan Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli maksulain muutokset kokouksessaan 17.1.2018 § 6.

pdf Varhaiskasvatusmaksujen muutokset 1.1.2018 alkaen