Maksut ja laskutus

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) astuu voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.

Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti kokouksessaan 25.1.2017 § 3 asiaksmaksuista Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2017 alkaen.

pdf Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1.3.2017 lukien

pdf Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta 25.1.2017 § 3

pdf Asiakasmaksut Liedon kunnallisessa varhaiskasvatuksessa 1.3.2017 alkaen