Maksut ja laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa 1503/2016 säädetään kunnan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä maksuista.
Kunnallisen varhaiskasvatuslaskutuksen perusteena on päätös varhaiskasvatusmaksusta.

Lisätietoa laskutusaikataulusta:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatuksesta varatun ajan perusteella.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 euroa.
Saman perheen toiseksi nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä kuukausimaksu on 50 % ensimmäisen lapsen laskennallisesta maksusta, enintään 144 euroa.
Perheen muiden lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta maksusta, enintään 58 €.
Pienin perittävä maksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuspaikan saatuaan perhe toimittaa tuloselvityksen ja tulotodistukset bruttotuloistaan joko suojatun sähköpostin kautta
Lähetä suojattua postia varhaiskasvatukseen
tai lähettämällä tuloselvityksen liitteineen postitse osoitteella: Liedon kunta, Varhaiskasvatus/Ahonen Päivi, PL 24, 21421 Lieto.
Tuloselvityslomakkeen 2. sivulla ohjeet.

Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun.

Hoitopaikassa tehdään hoitosopimus varhaiskasvatuksesta varatusta hoitoajasta. Hoitopaikka toimittaa hoitosopimuksen tiedot laskutukseen.

Laskutus alkaa siitä milloin hoito on ilmoitettu alkavaksi.
Kirjallinen päivähoitopaikan irtisanominen päättää päivähoitolaskutuksen, laskutus päätetään viimeiseen hoitopäivään. Päivähoitopaikan irtisanomista ei voi tehdä takautuvasti.